woensdag 21 februari 2024

Man van vele oorlogen

Daar is het dan, het boek dat maar liefst 17 jaar geduurd heeft voor het er was! Het literair debuut van Jonas, dat klinkt erg spannend, zelfs na het uitgeven van meer dan 50 boeken.

Waarover gaat het?

1914. Ides Janssens is leraar in Antwerpen. Hij doceert er dat geschiedenis slechts de herinnering van de mens is. En de mens herinnert zich dingen vaak verkeerd. Dat weet Ides maar al te goed. Hij was er immers bij op enkele cruciale momenten in de geschiedenis. Wie dacht dat de kruistochten georganiseerd werden in naam van de Kerk of dat de Vikings van nature woeste krijgers waren, kent niet de ware toedracht. Er is één onbenoemde, constante katalysator: Ides zelf. Wanneer hij op een koffer stuit van de Engelse geheime dienst met daarin een dossier over de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand, beschouwt Ides dat als zijn kans om de wereldgeschiedenis te veranderen.

Een even ingenieuze als goed gedocumenteerde historische roman waarin oude gezichten nieuwe gezichten worden, eeuwige vetes blijven sluimeren en ware liefde nooit slijt.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten